| 

 

Reglement for Street Legal MC

Definisjoner
Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 mile (201,16 meter).

Bane
Banelengden er 1/8 mile (201,16) på godt dekke av asfalt eller betong. Min. banebredde er 7 m. Det anbefales å bruke halmballer til sikring av lyktestolper, betongkanter og andre hindringer langs banen.

Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m. Skisse av banen skal sendes NMF sammen med søknad om arrangementet. Ved eventuelt avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NMF.

Krav til deltakere
Deltageren må ha gyldig førerkort kl A og lisenser i henhold til gjeldende reglement. Det kan løses engangslisens. Det er kun tillatt å delta med MC godkjent og registrert for gatebruk.

Organisasjon
Løpet avvikles enten som et dragracestevnet med dial-in, eller som heads-up . Dette eller andre alternativer fastsettes i løpets tilleggsregler.

Tidtaking
Fritt. Elektronisk tidtaking med start-tre anbefales.

Teknisk kontroll
Samtlige deltakere skal før start ha gjennomført teknisk kontroll. Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NMF.

Førermøte
Førermøte skal gjennomføres.

Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til nye førere i samarbeid med jury.

Er det noe du lurer på så er det bare til å kontakte oss!

racing@holyriders.no    

26.05.2005 23:20:15