| 

 

Statutter

Statutter

Organisasjonsstrukturen til Holy Riders MC er bygget opp med to sett med statutter: Overordnede, internasjonale statutter og nasjonale statutter for hvert nasjonalområde.

16.11.2010 11:06:04