| 

 

Reisegodtgjørelse

Generelt: Reisen skal foregå på rimeligst og mest praktisk måte, f.eks. at man fyller opp en bil og ikke reiser enkeltvis, og at billetter er bestilt tidlig nok til å ikke bli for dyre.

Reiseregningen kan fylles ut i Excel (gratisprogrammet OpenOffice går også). Last ned Excel-regningen her! Hvis du vil fylle ut på papir, finnes det også en utskriftsversjon.

Reiseregning med bilag sendes økonomiansvarlig i klubben på okonomi@holyriders.no.

Reiser til avdelingsledermøtet

Når avdelingsledere (evt. andre som representerer avdelingsstyret, eller kontaktpersoner på steder der avdeling enda ikke er etablert) reiser til avdelingsledermøtet, støttes reiser utover en egenandel slik:

  • Første representant: Utgifter overskytende 600 kroner
  • Andre representant: Utgifter overskytende 1.000 kroner.

Når reiseregningen skrives, føres egenandelen inn i fradragsrubrikken.

13.09.2013 15:46:14