| 

 

Retningslinjer for mediekontakt

 1. Alle uttalelser til media skal godkjennes av klubbens president/presseansvarlig før man uttaler seg til media.
 2. Den som blir intervjuet må trå varsomt. Pass spesielt på at:

  • Holy Riders MC er nøytrale i forhold til motsetninger i MC-miljøet. Dette er nødvendig for å sikre inngang med evangeliet i alle miljøer.

  • Det må derfor ikke forekomme negativ eller fordømmende omtale, spesielt ikke av klubber, personer eller forhold i MC-miljøet utenfor Holy Riders MC.

  • Ved kontroversielle spørsmål eller spørsmål som ikke kan besvares uten å bryte disse punktene, skal det henvises til preisdent/presseansvarlig i sentralstyret.

  • Vær lys! La Jesus og frelsesbudskapet skinne fram gjennom det du sier!

 1. Forlang at intervjuet leses/ses igjennom og godkjennes før det trykkes/vises.

 2. Dersom intervjuet gjelder saker som er av nasjonal/internasjonal karakter, skal president/presseansvarlig i sentralstyret ta dette.

 3. Intervjuer bør gis fortrinnsvis av avdelingsledere eller andre ledere i Holy Riders, eller personer som er utpekt av disse når intervjuet gjelder avdelingen.

 4. Ryggmerket skal brukes ved intervju eller fotografering.

26.11.2010 20:06:18