| 

 

Retningslinjer for bruk av logo

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av Holy Riders' klubblogo:

  1. Alt materiell som selges med logoen skal produseres/selges via rekvisitagruppa.
  2. Private fremstillinger skal kun være enkelteksemplarer til eget bruk
  3. Private fremstillinger skal aldri omfatte logo på rygg av klær
  4. Logo skal aldri brukes i sammenhenger eller på produkter som er upassende i forhold til klubbens formål, visjon osv..

Retningslinjene er fastsatt av sentralstyret i vedtak av 14.3.2015

Private fremstillinger skal kun være enkelteksemplarer til eget bruk
26.11.2010 20:06:18