| 

 

Pilegrimstreffet 2010

Pilegrimstreffet 2010 Fantastiske samlinger om Guds Ord

Over 360 mennesker fant fram til Kirketeigen på Kvam i Gudbrandsdalen disse dagene. Været var litt skiftende, men fikk aldri gitt et negativt preg på treffet. Årets predikant, Pär Alfredsson, kom fra mc-klubben "Con Dios" i Sverige og hadde svært mye godt på hjertet for sine tilhørere. Lovsangsleder Arvid Pettersen med band skuffet heller ikke, og sammen med gode møteledere ble samlingene om Guds Ord svært positive. Barna fikk også sin del av den gode forkynnelsen gjennom sine ledere. Treffleker og fellestur hører med, og i år som tidligere gikk fellesturen til Otta, 25 km nord for Kvam. Også i år fikk vi arrangere et friluftsmøte i parken midt i sentrum, og det gir en svært god opplevelse å få fylle dette bysentrumet med god lovsang og Guds Ord.

Stemningen var god og kombinasjonen motorsykkel, ferie, trivelige mennesker og godt åndelig fellesskap er egentlig uslåelig. Vi ser frem mot dagene 1.-7. august 2011 da det ikke bare arrangeres et Pilegrimstreff, men da har vi 30-årsjubileum som klubb og arrangementet utvides til å inneholde EMC, European Motorcyclists for Christ. Dette blir et europeisk treff der vi kommer til å mer en doble antall deltakere og med et mer internasjonalt preg. Du kommer vel? Se ellers www.emcrally.com

Pilegrimstreffet 2010 Pär Alfredsson i aksjon
22.02.2011 15:21:24