Gavekonto for lønnskompensasjon

Holy Riders MC har en gavekonto (et fond) som muliggjør at ressurspersoner i klubben kan bruke mer enn sin vanlige fritid på klubbens arbeid. Dette gjør oss derved mer effektive i evangeliseringsarbeidet.

I øyeblikket er det i hovedsak presidenten som benytter fondet for å kunne investere hele arbeidsdager i klubbens arbeid.

Fondet administreres av sentralstyret, som behandler innkomne søknader om lønnskompensasjon for tjenester i klubbens regi. Fondet er avhengig av inntekter for å fungere. Derfor oppfordrer vi alle til å gi en gave på:

Holy Riders MC lønnskompensasjonsfond:  9365.05.79117

Translate »