Statutter

Organisasjonsstrukturen til Holy Riders MC er bygget opp med to sett med statutter: Overordnede, internasjonale statutter og nasjonale statutter for hvert «nasjonalområde».

Internasjonale statutter

(norsk oversettelse)

Internasjonale statutter

(engelsk – offisielt språk for disse statuttene)

Nasjonale statutter

for nasjonalområde Skandinavia

Translate »