Retningslinjer for bruk av logo

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av Holy Riders MCs klubblogo:

  1. Alt materiell som selges med logoen skal produseres/selges via rekvisitagruppa.
  2. Private fremstillinger skal kun være enkelteksemplarer til eget bruk
  3. Private fremstillinger skal aldri omfatte logo på rygg av klær
  4. Logo skal aldri brukes i sammenhenger eller på produkter som er upassende i forhold til klubbens formål, visjon osv.

Retningslinjene er fastsatt av sentralstyret i vedtak av 14.3.2015.

Private fremstillinger skal kun være enkelteksemplarer til eget bruk.

Translate »