Retningslinjer for mediekontakt

  1. Alle uttalelser til media skal godkjennes av klubbens president/presseansvarlig før man uttaler seg til media.
  2. Den som blir intervjuet må trå varsomt. Pass spesielt på at:
  • Holy Riders MC er nøytrale når det gjelder motsetninger i mc-miljøet. Dette er nødvendig for å sikre innpass med evangeliet i alle miljøer.
  • Det må derfor ikke forekomme negativ eller fordømmende omtale, spesielt ikke av klubber, personer eller forhold i mc-miljøet utenfor Holy Riders MC.
  • Ved kontroversielle spørsmål eller spørsmål som ikke kan besvares uten å bryte disse punktene, skal det henvises til president/presseansvarlig i sentralstyret.
  • Vær lys! La Jesus og frelsesbudskapet skinne fram gjennom det du sier!
  1. Forlang å få lese og godkjenne intervjuet før det trykkes/publiseres.
  2. Hvis intervjuet gjelder saker som er av nasjonal/internasjonal karakter, skal president/presseansvarlig i sentralstyret ta dette.
  3. Det bør være avdelingsledere eller andre ledere i Holy Riders MC som intervjues, eller personer som er utpekt av disse, når intervjuet gjelder avdelingen.
  4. Den som intervjues eller fotograferes skal bære ryggmerket.
Translate »