Reisegodtgjørelse

Generelt:
Reisen skal foregå på rimeligst og mest praktisk måte, for eksempel at du fyller opp en bil og ikke reiser enkeltvis, eller at du bestiller billetter så tidlig nok at de ikke bli for dyre.

Reiseregningen kan fylles ut i Excel (gratisprogrammet OpenOffice går også). Last ned Excel-regningen her! Hvis du vil fylle ut på papir, finnes det også en utskriftsversjon.

Reiseregning med bilag sendes økonomiansvarlig i klubben på okonomi@holyriders.no.

Reiser til medlemsweekend

Når avdelingsledere (eller andre som representerer avdelingsstyret, eller kontaktpersoner på steder der avdeling endå ikke er etablert) reiser til medlemsweekend, støtter klubben reiser utover en egenandel slik:

  • Første representant: Utgifter overskytende 600 kroner
  • Andre representant: Utgifter overskytende 1.000 kroner.

Når du skriver reiseregning må du føre egenandelen inn i rubrikken for fradrag.

Translate »