Organisasjon

Statutter

Organisasjonsstrukturen til Holy Riders MC er bygget opp med to sett med statutter: Internasjonale og nasjonale statutter.

Ryggmerke

Ryggmerke kan tildeles medlemmer som har vært aktivt medlem i Holy Riders MC i minst ett år og som forøvrig fyller kravene gitt i statuttene.

Årsmøte

Det nasjonale årsmøtet i Holy Riders MC i nasjonalområdet som omfatter Norge og Sverige.

Oppstart av avdeling

Det er viktig ved oppstart av ny avdeling at det legges et så godt fundament som mulig før avdelinga formelt.

Medlemsweekend

Standardprogram for medlemsweekend som er hvert halvår:
Siste helg før palmesøndag og helgen i uke 42.

Reisegodtgjørelse

Reisen skal foregå på rimeligst og mest praktisk måte, for eksempel må du bestille billetter så tidlig at de ikke bli for dyre.

Kontakt med media

Alle uttalelser til media skal godkjennes av klubbens president/presseansvarlig før man uttaler seg til media.

Bruk av logo

Retningslinjer for bruk av Holy Riders MCs klubblogo.

Translate »