Søknad om støtte til utadrettede arrangementer

 Veiledning til søknad om økonomisk støtte fra HR MC sentralt til div. lokale utadrettede aktiviteter og arrangementer. 

Søknad sendes igjennom lokalt avdelingsstyre / avd.leder. 

  • Søknad skal være behandlet i lokal avdeling i HR. 
  • Beskriv prosjektet, aktivitet eller arrangement det søkes støtte til. Få med relevant info, slik at det blir et godt grunnlag for søknaden. (Prosjekt, aktivitet, arrangement eller utstyr ++) 
  • Maks. støtte pr. søknad er kr. 10.000,-. 
  • Kontonummer må legges inn i søknaden. Primært lokal avdelings-konto. Hvis annen konto skal benyttes, beskriv enkelt hvorfor i søknaden. 
  • Skal pengene forskutteres ønsker vi å ha et enkelt oppsett på utgiftene. 

Dette dokumentet er tilgjengelig på vår nettside www.holyriders.no under fanen Organisasjon. 

Info ang utfylling av dokument. Fyll inn i uthevede bokser. Kommer du til slutt i «boksen», bruk musen og hopp over i neste boks, og fortsett å skrive, slik at teksten har lik størrelse. 

Når dere har fylt ut søknaden, så last PDFèn ned på din PC, (med forandringer), så kan denne sendes til sentralstyret@holyriders.no 

Translate »