MC – Bibel


Nå sitter du med Guds veiledning for et godt liv i hånden. Denne MC-Bibelen er noe som vi i Holy Riders MC ønsker at skal gis til mc-folk og mennesker rundt mc-miljøet. Vi har jobbet lenge med denne bibelen rett og slett for å presentere det vi tror på, sett i sammenheng med mc. Les spesielt de sidene med som omfatter «Ditt liv med Jesus», fra side 46. Vi har også løftet ut to historier fra bibelen «Fornektet og blir tilgitt» s. 28 og «Jesus og den samaritanske kvinnen» s. 88. Dette er historier som forteller mye om hvem Jesus er.

MC Bibel

For oss som er kristne, er Guds ord en guide til et liv her på jorden, og en veiviser til evigheten sammen med Gud. Mange tenker at Bibelen har utspilt sin rolle som veileder for mennesker i denne tiden vi lever i nå. Her er vi som kristne sterkt uenige, for vi har sett hva et liv sammen med Gud er. Og jeg vet at Gud ser hva som er det beste for mennesket, uansett når vi blir født ☺
Når du leser vitnesbyrdene i denne Bibelen vil du se alt Gud gjør for mennesker. Nytestamentet finner du i denne boken mellom vitnesbyrdene, så vår utfordring til deg, er å lese Guds vitnesbyrd til oss mennesker. Det vil gjøre noe med deg, for det står i Jesaja 55 vers 11: «… slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.»
Nå har du Hans ord i dine hender, og du velger hva du vil gjøre med det. Dette verset over finner du ikke i denne HR-Bibelen, siden det står i Gamle testamentet, men det er en «teaser» for å lese hele Bibelen ☺
Vi har lyst til å gi deg et eksempel på hvem Jesus var og er. Slå gjerne opp hele historien selv i HR-Bibelen. I Lukas kapittel 5 vers 27 til 32, står det en fortelling om Levi. Levi var en toller, og det var noe av de «verste» menneskene i Bibelen. Det står ofte «tollere og syndere» i sammenheng, for en toller var ikke vel ansett. Som toller var du keiserens innkrever. De måtte forhåndsbetale toll til keiseren, og kreve inn penger i ettertid. Det som ofte skjedde var at de i keiserens navn, krevde inn mere enn det som var rett, og dette gikk i deres egen lomme. Jesus traff på Levi som satt ved tollboden, og sa til han: «Følg meg». Han slapp det han hadde, og fulgte etter Jesus. Levi lagde en fest den dagen og ba en del av kollegaene komme sammen med dem. Det var en del mennesker som ikke syntes dette passet seg at Jesus var på fest sammen med de «syndige tollerne». De spurte hvorfor han hang sammen med den slags folk, og da svarer Jesus: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke». Han ønsket å fortelle at alle, også de som sliter med å fikse livet, er kalt av Gud, og at alle er kalt til omvendelse fra det som ikke er bra for oss. Vi har erfart igjennom mange tiår at de rådene som Bibelen gir, gir et liv som er verdt å leve. Det er ikke alltid lett og ta de rette «valgene» når en får servert en «lett» vei og en «mer utfordrende» vei. Men da sier Bibelen at det er velsignelse i de valgene som er «mer utfordrende». Og det har vi fått erfare. Uansett hva som møter oss av vanskelige ting, så gir Jesus en «fred» inne i oss, som overgår alt kaos som til tider er rundt oss. Den freden ønsker vi at du også skal få kjenne. Det er her noe av hemmeligheten med Guds ord ligger.

Translate »