Reglement for Street Legal MC

Definisjoner
Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 mile (201,16 meter).

Bane
Banelengden er 1/8 mile (201,16) på godt dekke av asfalt eller betong. Minimum banebredde er sju m. Det anbefales å bruke halmballer til sikring av lyktestolper, betongkanter og andre hindringer langs banen.

Publikum skal plasseres minimum 15 meter til siden for banen ved start, maksimum 70 meter nedover banen, da med en avstand til banen på 30 meter. Skisse av banen skal sendes NMF sammen med søknad om arrangementet. Ved eventuelt avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NMF.

Krav til deltakere
Deltageren må ha gyldig førerkort kl A og lisenser i henhold til gjeldende reglement. Det kan løses engangslisens. Det er kun tillatt å delta med mc som er godkjent og registrert for gatebruk.

Organisasjon
Løpet avvikles enten som et dragracestevne med dial-in, eller som heads-up. Dette eller andre alternativer fastsettes i løpets tilleggsregler.

Tidtaking
Fritt. Elektronisk tidtaking med start-tre anbefales.

Teknisk kontroll
Samtlige deltakere skal før start ha gjennomført teknisk kontroll. Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NMF.

Førermøte
Førermøte skal gjennomføres.

Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til nye førere i samarbeid med jury.

Er det noe du lurer på så er det bare til å kontakte oss!

Translate »