Power 2024-01

Nå er ikke jeg akkurat berømt for å finne
de raskeste eller de mest riktige rutene,
så dette handler ikke om veivalg. Eller jo,
kanskje litt. Men mest om vest.

Power 2024-01 Les mer »