Årsmøte 2021

Årsmøtet for Norge/Sverige var planlagt på Raknestunet, en god halvtime fra Bergen i februar 2021.

Etter sommeren har det vært en svært så varierende situasjon i forhold til smittetrykket for Covid-19 både i Norge og Sverige, med store lokale svingninger. Hvordan situasjonen blir i februar er det dessverre umulig å si noe om. Med bakgrunn i dette har sentralstyret vedtatt å be medlemmene om å kunne gjennomføre årsmøtet digitalt.

Digitale møter er blitt en ny vane for mange og dessverre en nødvendighet for å kunne følge reglene som gjelder til enhver tid. Det er ikke ønskelig å gå så langt at alle medlemmene sitter hjemme hver for seg, men at de samles avdelingsvis, eller gjerne to avdelinger sammen der dette lar seg gjøre.

Foreløpig program:

Årsmøtet blir som vanlig på lørdagen. Siden dette ikke blir et arrangement der alle samles på ett sted, blir det opp til den enkelte avdeling om en vil ha noe program på fredag kveld og søndag. formiddag

09:50 – Oppkopling til alle avdelinger
10:00 – Velkomst v/presidenten
10:15 – Kort hilsen fra avdelingene 2-3 min fra hver avdeling
11:00 – Andakt, bønn for dagen
11:30 – Klargjøring for årsmøtet
12:00 – Årsmøtet startet
13.30 – Lunsj
14:30 – Årsmøtet fortsetter
15:00 – Kaffepause
15:30 – Årsmøtet fortsetter
18:00 – Middag
19:00 – Innsetting av sentralstyret/ryggmerkeutdeling

Vi håper og ber Herren om å få et godt årsmøte midt i denne utfordrende tiden.

Translate »