Årsmøte 2021

Vi planlegger årsmøtet lørdag 24. april. Vi håper det lar seg gjennomføre med at medlemmene kan samles regionalt og deltar via Teams. Eventuelt vil det være mulig å ha avdelingsvise samlinger dersom det er praktisk nødvendig eller smittesituasjonen tilsier det. Vi legger opp til kombinasjon av fysisk og digital samling (Teams). For de som ikke kan delta på Teams, vil det bli mulighet for streaming, da uten anledning til å kunne gi tilbakemeldinger direkte i møtet.

Det blir gjennomført årsmøte med base i Bergensregionen. Det vil her gis plass til så mange som den da gjeldende situasjonen tilsier.

Vi oppfordrer avdelingene til å vurdere om man ønsker å ha en regionsamling fra fredag til søndag.

Det vil bli sendt ut ny årsmøteinnkalling innen to uker før nytt årsmøte. Denne vil være lik som andre innkalling når det gjelder sakene. Dato blir endret, sammen med at det også blir mulig å komme til Bergensregionen for å være med på årsmøtet der.

Siden dette er siste helgen i april håper vi det kan være mulig å kjøre motorsykkel for å vere med på årsmøtet her, både med tanke på smittesituasjonen og været. Skulle du av alle ting ha lyst til å komme med bobil, er det 10 flotte bobilplasser, men disse blir fort booket av andre. Det er også god plass rett utenfor kulturhuset.  Rong Bubilparkering

Vi har fått leie Kulturhuset på Rong – Øygarden kommune (Rongøyvegen 270). Denne delen av huset ble totalrenovert i 2019 og har en kultursal med over 200 faste stoler. Slik vil det vere mulig å arrangere en samling med inntil 100 deltakere, selv med avstandskrav. Dersom det blir lov i forhold til reglene, vil vi derfor ta i mot alle som vil komme. Men grunnet covid 19 vil det ikke bli organisert overnatting, frukost og kvelds. Vi vil prøve å få til enkel og koronavenlig servering på dagtid. Vi vil komme tilbake med pris og påmelding for dette. Overnatting og øvrige måltider må ordnes av den enkelte.


Foreløpig program:

Årsmøtet blir som vanlig på lørdagen. Siden dette ikke blir et arrangement der alle samles på ett sted, blir det opp til den enkelte avdeling om en vil ha noe program på fredag kveld og søndag. formiddag

09:50 – Oppkopling til alle avdelinger
10:00 – Velkomst v/presidenten
10:15 – Kort hilsen fra avdelingene 2-3 min fra hver avdeling
11:00 – Andakt, bønn for dagen
11:30 – Klargjøring for årsmøtet
12:00 – Årsmøtet startet
13.30 – Lunsj
14:30 – Årsmøtet fortsetter
15:00 – Kaffepause
15:30 – Årsmøtet fortsetter
18:00 – Middag
19:00 – Innsetting av sentralstyret/ryggmerkeutdeling

Vi håper og ber Herren om å få et godt årsmøte midt i denne utfordrende tiden.

Translate »